Objektif:

1.       Memberi maklumat kepada peserta mengenai isu-isu penting berhubung baligh dari perspektif sains, agama dan psikologi secara mudah dan menarik.

2.       Memberi kesedaran kepada peserta tentang tanggungjawab agama setelah baligh dan peranan mereka sebagai Khalifah Allah.

3.       Memberi pendedahan kepada peserta tentang isu-isu berhubung penderaan seksual.

4.       Mengelakkan remaja daripada memperolehi pengetahuan pelajaran seks daripada sumber-sumber yang tidak sesuai/lucah.

5.       Membantu ibubapa untuk memberitahu anak-anak mereka tentang isu- isu yang sensitif untuk dibincangkan.

 

Kandungan Kursus:

1.       Anatomi & Fisiologi Sistem Reproduktif.

2.       Tanggungjawab Agama selepas Baligh.

3.       Penderaan Seksual dan Hubungan Lelaki & Perempuan.