Objektif:

1.       Supaya peserta mampu untuk menghargai keindahan Islam dan sangat bermotivasi untuk menjadi Muslim yang sejati.

2.       Supaya peserta mampu untuk memahami kepentingan melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan dengan penuh hikmah dan bijaksana.

3.       Supaya peserta mampu untuk mengenal pasti betul dan salah secara objektif.

4.       Supaya peserta bermotivasi untuk memikul tanggungjawab Khalifah Allah.

5.       Memperkasakan peserta dengan pengetahuan  yang betul untuk mengukuhkan lagi pengaruh positif dan menjauhi pengaruh negatif.

6.     Supaya peserta sedar terhadap proses pembentukan (SHAPING) yang berterusan memainkan peranan dalam kehidupan mereka. Justeru, mereka akan dibimbing menuju ke arah matlamat yang positif.